Ngày cuối đăng ký giải chạy nhí Kun Marathon Hạ Long

Ngày cuối đăng ký giải chạy nhí Kun Marathon Hạ Long

Phụ huynh và các em nhỏ còn một ngày cuối để đăng ký tham gia. Giải miễn phí ghi danh cho các em nhỏ