Vắng trụ cột, bộ khung nào là tốt nhất cho tuyển Việt Nam?

Vắng trụ cột, bộ khung nào là tốt nhất cho tuyển Việt Nam?

Xáo trộn hàng thủHàng thủ tuyển Việt Nam có thể là nơi mà sự thay đổi xuất hiện nhiều nhất ở 2 trận