Bác sĩ Đan Mạch kể giây phút giành lại Eriksen từ lưỡi hái tử thần

Bác sĩ Đan Mạch kể giây phút giành lại Eriksen từ lưỡi hái tử thần

Eriksen bỗng dưng ngã gục xuống sânEriksen nằm bất động, mạch đập liên hồi, bác sĩ Morten Boesen nhậ