Các sinh viên Trung Quốc đã chạy đến Tây Ban Nha để xem Wu Lei đã chứng kiến Vua của Wu Qiu King, Asian Bookie Live Score

Các sinh viên Trung Quốc đã chạy đến Tây Ban Nha để xem Wu Lei đã chứng kiến Vua của Wu Qiu [Điểm số trực tiếp của Asian Bookie]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 2 tháng 3: Trong vòng 26 của La Liga, người Tây Ban Nha tiếp tục đối mặttình cờ là Pakistan